WE ARE A CREATIVE E-COMMERCE STUDIO

Hej!

Vi är High Mind. Vi är specialister på kreativa och visuella produktioner med volym. Många av våra kunder är de största aktörerna inom retail och e-com. Vårt erbjudande omfattar allt inom fotografering, filmproduktioner och alla tillhörande tjänster. Vi tror på effektivitet med bibehållen hög kvalitet. Vi ser till våra kunders behov och vår ambition är att skapa långsiktiga, nära relationer.

e-com

Vi är ledande leverantör av kvalitativa e-com bilder med över 50 000 bilder per år. Vi skräddarsyr produktionen utefter ditt varumärke så att resultatet både blir on-brand och kostnadseffektivt. Vi säkerställer rätt resurs, rätt resultat, till rätt pris i rätt tid. En av våra styrkor är att hantera stora volymer, under kort tid med bibehållen hög kvalitet.

creative

Genom rätt höjd i idé, strategi, och genomförande skapar vi kvalitativa kommunikationsupplevelser som alltid utgår ifrån varumärkets specifika behov och marknad. Produktioner med en mer kreativ höjd som kompletterar din e-comproduktion. Inom det här segmentet utför vi små och stora kampanjuppdrag, stilleben och filmer med väl utvalda resurser med kreativ höjd och specialiserad kompetens utifrån ditt behov och uppdrag.

Konvertering

För att framgångsrikt nå ut med kommunikationen måste känslan av både varumärket och produkten förmedlas på bästa sätt till slutkund. Genom ett rikt bildmaterial för alla kanaler förmedlar vi detta, samtidigt som betraktaren får möjlighet att inhämta så mycket information som möjligt om produkten. Kvalitativt bildmaterial från flera vinklar, på detaljer, på modell samt informativa filmklipp inger förtroende och underlättar köpbeslut.

Film

Vi utför alltifrån enkla produktfilmer till större filmproduktioner. Vi utgår från vår leanfilosofi, samma som inom foto, och anser inte att det behöver vara väldigt stora och dyra produktioner för att leverera högkvalitativ film. Vår erfarenhet visar att visualisering av varumärket genom film, som komplement till foto, ökar genomslagskraften av kommunikationen.

Solutions

Vi vill att det ska vara enkelt för kunden. Därför erbjuder vi även alla tjänster runt en produktion såsom systemstöd, utrustning, logistik, studio, produktion och styling. Det är kundens behov och önskemål som styr typ av tjänst, från det lilla till det stora. Solutions utvecklar och hostar även system och tjänster för rationell hantering av content produktion i stora volymer till e-handelsföretag.

creative

Genom rätt höjd i idé, strategi, och genomförande skapar vi kvalitativa kommunikationsupplevelser som alltid utgår ifrån varumärkets specifika behov och marknad. Produktioner med en mer kreativ höjd som kompletterar din e-comproduktion. Inom det här segmentet utför vi små och stora kampanjuppdrag, stilleben och filmer med väl utvalda resurser med kreativ höjd och specialiserad kompetens utifrån ditt behov och uppdrag.